anslagstavlan

2021-02-12
Fortsatta problem med e-post till styrelsen gemensamma e-postadress

Det är fortsatt problem med de gemensamma e-postadresser som går till styrelsen. Däribland den som används mest: styrelsen@

För att komma i kontakt med styrelsen måste du därför skicka e-post direkt till någon av styrelsens medlemmar. Deras e-postadresser återfinner du under menyvalet: föreningen->styrelse m.fl.

Klicka på ett namn så får du fram styrelsemedlemmens e-postadress.

Styrelsen

2021-01-07
Problem med e-post!

Den leverantör som hanterar föreningens e-postserver har fått störningar i sitt system.

Detta innebär att ingen av de allmänna e-postadresser som du hittar på hemsidan (administrera@, information@, styrelsen@, felanmalan@) fungerar.

För att komma i kontakt med föreningen måste du därför tillsvidare skicka e-post direkt till någon av styrelsens medlemmar. Deras e-postadresser återfinner du under menyvalet: föreningen -> styrelse m.fl

När problemet är löst kommer denna information att uppdateras.

Styrelsen

2020-05-25
För dig som vill poströsta

Förutom att representeras av ett ombud är det i år också möjligt för den som inte kan närvara vid föreningens årsstämma 11 juni att utöva sin rösträtt genom att poströsta.
Fyll i poströsten, kryssa ja eller nej till förslagen, skriv under med namn och ange andelsnummer! Poströsten läggs sedan i föreningens "brevlåda" i gathusets bottenvåning eller mejlas över till styrelsen på adressen
styrelsen@brfskalen11.org.

Poströsten avges senast 10 juni kl. 20.00!

Om något är oklart - kontakta styrelsen!

Med hälsningar från Styrelsen

2020-05-15
Välkomna till Brf Skålen 11:s årsstämma
som äger rum torsdag 11 juni kl 19.00 på mellangården

Klicka här så hittar du kallelsen med dagordning! (Länk borttagen efter stämman)

P.g.a coronasmittan blir årets stämma litet annorlunda. Förutom att den hålls utomhus, gäller också ny, tillfällig lagstiftning som bl.a.möjliggör poströstning.
Samtliga räkenskapshandlingar finns på hemsidan under Ekonomi/Årsredovisning. Tag gärna med eget exemplar till stämman!

Information om styrelsens förslag till upprustning av bakgården kommer att anslås i tvättstugegången två veckor före stämman.


Styrelsen


2018-04-21
KORT INFORMATION OM DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN


Fr.o.m 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen, GDPR, för alla bostadsrättsföreningar. Den reglerar hur medlemmars personuppgifter hanteras och i vilket syfte de registreras. Brott mot förordningen kan medföra sanktioner, allt från varning till böter.


Enligt lag är vi som förening skyldiga att föra medlems- och lägenhetsregister. Även vid avtal och s.k. berättigat intresse kan personuppgifter uppges.


Som ni vet har vi även förteckningar över medlemmars telefonnummer och mejladresser, åtkomliga enbart för Skålen 11:s medlemmar. Personuppgifter i sådana register får enl. GDPR bara föras om den enskilde medlemmen gett sitt samtycke och informerats om ändamålet med behandlingen. Föreningen har även andra register, åtkomliga bara för styrelseledamöter, t.ex. för lägenhetsförsäljningar.


Styrelsen kommer nu att inventera samtliga våra register, se över vår datasäkerhet samt i de fall GDPR kräver det inhämta medlemmarnas samtycke.


STYRELSEN


2018-02-24
Föreningsstämman planerad till 3 maj 2018

Styrelsen planerar att hålla föreningens årsstämma torsdagen den 3 maj 2018. Passa redan nu på att boka in datumet i din kalender.

Styrelsen återkommer med en formell kallelse i god tid inför stämman samt kommer också göra samtliga handlingar tillgängliga på hemsidan.


2018-01-01
Samtliga äldre nyheter har rensats bort.